Ματίνα Καϊδαντζή

Σύντομο Βιογραφικό:

Η Ματίνα Καϊδαντζή, είναι Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ. Είναι διδάσκουσα και επόπτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχεσιακή και Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ) καθώς επίσης και διδάσκουσα στο Διατμηματικό ( με ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο) εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης. Είναι ψυχολόγος (ΕΚΠΑ) με Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία καθώς και στο Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο Ψυχοθεραπείας, από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας, και με ψυχαναλυτική εκπαίδευση από  το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, USA. Κάτοχος άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου Αρ. Αδ. 953.Είναι μέλος του  International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο και εποπτεύεται σε ατομική εποπτεία από την Dr Lauren Levine και σε ομαδική από  τον Dr Spyros Orfanos και την Dr Darlene Ehrenberg.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες