• 210 6981289

Αντικειμενότροπη Ανάλυση στα Ελληνικά

Τα πράγματα που μεταφέρουμε: Ανακαλύπτοντας / Δημιουργώντας το αντικείμενο και την αυτό-αναστοχαστική συμμετοχή του αναλυτή.

Cooper, Steven H.

Τα πράγματα που μεταφέρουμε: Ανακαλύπτοντας / Δημιουργώντας το αντικείμενο και την αυτό-αναστοχαστική συμμετοχή του αναλυτή.2021-04-28T09:31:51+03:00

Μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις Αποκλίσεις και τις Ομοιότητες μεταξύ της Κλαϊνικής και της Διυποκειμενικής Προσέγγισης Απάντηση σε Σχολιασμούς

Likierman, Meira

Μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις Αποκλίσεις και τις Ομοιότητες μεταξύ της Κλαϊνικής και της Διυποκειμενικής Προσέγγισης Απάντηση σε Σχολιασμούς2021-04-28T09:31:51+03:00

Σχέσεις Αντικειμένου και Πολιτιστικές Αφηγήσεις στην Ανάλυση του Ρατσισμού: Θεωρητικοποιώντας την Υποκειμενικότητα Μετά την Klein και τον Lacan

Mintchev, Nikolay

Σχέσεις Αντικειμένου και Πολιτιστικές Αφηγήσεις στην Ανάλυση του Ρατσισμού: Θεωρητικοποιώντας την Υποκειμενικότητα Μετά την Klein και τον Lacan2021-04-28T09:31:52+03:00

Όταν το σχετίζεσθε είναι ελλαττωματικό ή όχι επαρκώς αναπτυγμένο: Mια νέα θεώρηση της σύνδεσης μεταξύ της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και της Θεωρίας των Αντικειμενότροπων Σχέσεων

Newirth, Joseph

Όταν το σχετίζεσθε είναι ελλαττωματικό ή όχι επαρκώς αναπτυγμένο: Mια νέα θεώρηση της σύνδεσης μεταξύ της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και της Θεωρίας των Αντικειμενότροπων Σχέσεων2021-04-28T09:31:52+03:00

Μια σύγχρονη Κλαινική προοπτική για την εμπιστοσύνη: Συζήτηση για την «Εμπειρία της εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας του αναλυτή»

Newirth, Joseph

Μια σύγχρονη Κλαινική προοπτική για την εμπιστοσύνη: Συζήτηση για την «Εμπειρία της εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας του αναλυτή»2021-04-28T09:31:52+03:00

‘Από εκεί που ξεκίνησαν όλα: Ένας κλινικός απολογισμός της κληρονομιάς των Αντικειμενότροπων Σχέσεων, των Καταστάσεων Εαυτού και της Αναλυτικής Διαδικασίας

Pizer, Stuart A.

‘Από εκεί που ξεκίνησαν όλα: Ένας κλινικός απολογισμός της κληρονομιάς των Αντικειμενότροπων Σχέσεων, των Καταστάσεων Εαυτού και της Αναλυτικής Διαδικασίας2021-04-28T09:31:53+03:00

Διαδραστικά Πεδία [Enactive Fields]: Μια Προσέγγιση στην αλληλεπίδραση με βάση το Κλαιϊνικό-Μπιονικό Μοντέλο: Σχολιασμός του Άρθρου από τον Lawrence J. Brown

Reis, Bruce

Διαδραστικά Πεδία [Enactive Fields]: Μια Προσέγγιση στην αλληλεπίδραση με βάση το Κλαιϊνικό-Μπιονικό Μοντέλο: Σχολιασμός του Άρθρου από τον Lawrence J. Brown2021-04-28T09:31:53+03:00

Πώς µία Κλαϊνική ανάλυση, περιγράφει επίσης τον Σχεσιακό και Διυποκειµενικό σχολιασµό µίας ιστορίας, στην εργασία της Meira Likierman

Slavin, Malcolm Owen

Πώς µία Κλαϊνική ανάλυση, περιγράφει επίσης τον Σχεσιακό και Διυποκειµενικό σχολιασµό µίας ιστορίας, στην εργασία της Meira Likierman2021-04-28T09:31:53+03:00
Go to Top