Ψυχοθεραπεία Παιδιού και Εφήβου

Ζούμε σε μια εποχή που τα προβλήματα αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο όχι μόνο στη ζωή του ενήλικα αλλά και στη ζωή των παιδιών και των εφήβων η φύση των οποίων καλό είναι να μην παραβλέπεται ή να υποτιμάται έχοντας την εντύπωση ότι είναι παροδικά και θα περάσουν σε βάθος χρόνου χωρίς σωστή υποστήριξη και βοήθεια. Η βασική σκέψη των γονιών και των ατόμων που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη ζωή ενός παιδιού θα ήταν καλό να στρέφεται στο ότι οι εμπειρίες και οι σχέσεις που βιώνει ο καθένας ως παιδί με τους σημαντικούς άλλους αποτελούν τη βάση της προσωπικότητας και του τρόπου ζωής που θα διαμορφώσει έπειτα ως ενήλικας.

Συχνά προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν τόσο κατά την παιδική όσο και κατά την εφηβική ηλικία είναι η δυσκολία προσαρμογής στο σχολείο και στις μαθησιακές απαιτήσεις που συνεπάγεται η φοίτηση, η επιθετική συμπεριφορά, η κατάθλιψη, οι δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, ο σχολικός εκφοβισμός, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, το έντονο άγχος, ψυχοσωματικά προβλήματα, η αντιμετώπιση ενός  τραυματικού γεγονότος στην οικογενειακή ζωή (πχ πένθος, διαζύγιο, ασθένεια κλπ), ο αδελφικός ανταγωνισμός ή ζήλεια καθώς και θέματα σεξουαλικότητας  ή φοβιών κλπ.

Η Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία γίνεται σε  ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε παιδιού, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει  ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού  και  εφήβου,  συμβουλευτική γονέων ή οικογενειακή θεραπεία. Στόχος της θεραπείας είναι ο θεραπευμένος να αναγνωρίσει τις δυσκολίες του, να εντοπίσει τη πηγή τους και να καταφέρει να βρει αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης τους. Το βασικότερο ζήτημα για το παιδί / έφηβο είναι να καταφέρει να διαμορφώσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το θεραπευτή όπου θα νιώθει άνετα να μοιραστεί τις σκέψεις και τις ανησυχίες του. Άλλωστε σε κάθε μορφή σχέσης είτε οικογενειακή είτε φιλική είτε θεραπευτική  ένα παιδί είναι σε θέση να εκφράσει τα θετικά ή αρνητικά του συναισθήματα μόνο αν κάποιος ενήλικας του φέρεται με αποδοχή, σεβασμό και αγάπη χωρίς να θέτει όρους ή να ζητά ανταλλάγματα, με τον τρόπο αυτό βοηθάμε τα παιδιά να γίνουν συναισθηματικά υγιείς ενήλικες με δύναμη και αυτοεκτίμηση.