Έρευνα

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες του ΙΓΑΨ καταχωρούν εδώ την συμμετοχή τους σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες. Συνήθως παρουσιάζουμε συνολικά εργασίες σε Στρογγυλά τραπέζια και Συμπόσια.