Θεραπευτική Φωνή

Aγαπητέ αναγνώστη, Σε αυτή τη ‘γωνία’ αποφασίσαμε να προβάλουμε τη θεραπευτική «φωνή». Την «φωνή» της βιωματικής συνοδοιπορίας των θεραπευόμενων μας δηλαδή , όπως αυτή εκφράστηκε μέσα στις συνεδρίες τους στο ΙΓΑΨ σε ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπείες. Ο στόχος αυτής της κοινοποίησης είναι πολλαπλός:

  • Ανταποκριθήκαμε έτσι στο αίτημα κάποιων θεραπευόμενων να κοινοποιήσουν το έργο τους και να καταδείξουν την αποψυχιατρικοποίηση της συμμετοχής τους στην αυτογνωσιακή προσπάθεια που κάνουν στην θεραπευτική συνοδοιπορία με τον/ τους θεραπευτές τους και συνθεραπευόμενους τους .
  • Να κινητοποιήσουμε άλλους χώρους ψυχικής υγείας να κάνουν ανάλογες κινήσεις και να ξεφύγουμε έτσι από την μυστικοπάθεια των ειδικών ψυχικής υγείας που για λόγους δήθεν σεβασμού του απόρρητου κρατούν μοναδική επιστημονική γνώση ερμητικά κλεισμένη σε προσωπικές σημειώσεις …
  • Να γίνει η θεραπευτική ‘φωνή’ ένας χώρος που φοιτητές και απόφοιτοι του ΙΓΑΨ θα αξιοποιήσουν κλινικά και ερευνητικά το περιεχόμενο του.

Οι θεματικές ενότητες χωρίζονται σε :

  • Θεραπευτικές ασκήσεις χωρίς θεραπευτική ανάλυση
  • Θεραπευτικές ασκήσεις με θεραπευτική ανάλυση
  • Σχέση θεραπείας και τέχνης
  • Βιωματικές αναφορές θεραπευόμενων –θεραπευτών

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους θεραπευόμενους και θεραπευτές που εμπιστεύτηκαν αυτό το υλικό προς έκθεση και κοινοποίηση στην ιστοσελίδα μας.

Σταύρος Χαραλαμπιδης , Διευθυντής ΙΓΑΨ