Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ ΕΓΚΡΙΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ IRVIN YALOM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία, Ομαδική Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Ζεύγους, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

περισσοτερα

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

περισσοτερα

Έρευνα

Παρουσίαση Έρευνητικών Προγραμμάτων ΙΓΑΨ

περισσοτερα

Αρχική Σελίδα

To Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Ι.Σ.Ο.Ψ ιδρύθηκε το 2016 αντικαθιστώντας ονομαστικά το  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, ΙΓΑΨ, που είχαμε ιδρύσει το 2006.

Οι λόγοι μετονομασίας μας αφορούν :

 1. στην αναγκαιότητα σύσφιξης των διοικητικών μας δεσμών με την Διεθνή Ένωση Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας και το Yalom Institute,Usa, 
 2. στην δημιουργία του νέου μας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία με βάση το Διαπροσωπικό Μοντέλο Διάδρασης του Irvin Yalom και την Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία
 3. στον εμπλουτισμό του Εκπαιδευτικού και Θεραπευτικού μας προσωπικού με νέους συνεργάτες και Ιδρυτικά Μέλη

Βασικοί μας στόχοι παραμένουν :

 1.  η εξειδικευμένη εκπαίδευση και εποπτεία στις κλινικές δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο, την Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία, την Διαπροσωπική Ομαδική Ψυχοθεραπεία ,
 2. η  παροχή ψυχοθεραπείας σε Ατομικό, Δυαδικό,Ομαδικό και Οικογενειακό πλαίσιο,την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας.

Από το 2011 το Διδακτικό και Κλινικό μας έργο επηρεάζεται από τη Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία και από το 2008 από την Διαπροσωπική Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Irvin Yalom. O Διευθυντής Ι.Σ.Ο.Ψ , τον Μάρτιο 2018, εκλέχθηκε στην ανώτερη θεσμική θέση Board of Directors της  International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. 

Η Εποπτεία των ψυχοθεραπευτικών μας υπηρεσιών γίνονται στα υψηλότερα επίπεδα από Διεθνούς φήμης συναδέλφους όπως φαίνεται:

 1. Oι ατομικοί θεραπευτές του ΙΣΟΨ, Χαραλαμπίδης Σταύρος, Μαθιούδης Κώστας, Φαίδρα Γραμμένου, εποπτεύονται ομαδικά από τον Dr.Σπύρο Ορφανό, πρώην Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Clinic Director, New York University Postdoctoral Program in Psychotherapy and Psychoanalysis, στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε από τον Σεπτέμβριο 2011, ενώ οι Χαραλαμπίδης Σταύρος, Μαθιούδης Κώστας, Φαίδρα Γραμμένου, Ματίνα Καιδατζή , εποπτεύονται ομαδικά  από την Δρ. Darlene Ehrenberg  ,η οποία είναι η βασική θεωρητικός της ‘Διαπροσωπικής τάσης’ στο ρεύμα της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης, από τον Σεπτέμβριο του 2017.
 2. Επιπλέον ο Διευθυντής ΙΣΟΨ  Χαραλαμπίδης Σταύρος εποπτεύεται και ατομικά από την Δρ. Darlene Ehrenberg , από τον Σεπτέμβριο του 2016.
 3. Όλοι οι ομαδικοί θεραπευτές του ΙΣΟΨ εποπτεύονται  στην ομαδική θεραπεία από το Yalom Institute από το το 2008, USA, στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε με την προσωπική βιογράφο του Irvin Yalom και Διευθύντρια του Yalom Institute, Ruthellen Josselson. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι κανόνες λειτουργίας της ομάδας ακολουθούν το διεθνές πρότυπο Ομαδικής Θεραπείας κατά Yalom δίνοντας έμφαση στην διαπροσωπική διάδραση στο "εδώ και τώρα".
 4. O Διευθυντής ΙΣΟΨ Σταύρος Χαραλαμπίδης το 2013  και το Ιδρυτικό μέλος ΙΓΑΨ, ΙΣΟΨ  Μαθιούδης Κώστας το 2015  πιστοποιήθηκαν ως Ομαδικοί Ψυχοθεραπευτές από το Διεθνούς Φήμης  Εκπαιδευτικό Κέντρο Πιστοποίησης Yalom Institute,Usa, ενώ ο Ευριπίδης Γαβράς, Ιδρυτικό μέλος ΙΣΟΨ  εκπαιδεύεται επίσης.O Διευθυντής ΙΣΟΨ , Σταύρος Χαραλαμπίδης,πιστοποιήθηκε ως Επόπτης του μοντέλου της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο IrvinYalom) το  2016. ΟΙ Σταύρος Χαραλαμπίδης και Ευριπίδης Γαβράς είναι πιστοποιημένοι Ομαδικοί Ψυχοθεραπευτές από την International Board for Certification in Group Psychotherapy, CGP, (2/5 στην Ελλάδα που έχουν αυτήν την  πιστοποίηση βρίσκονται στο ΙΣΟΨ).
 5. Αποτελούμε την μοναδική Πιστοποιημένη Ευρωπαική Ομάδα εφαρμογής του μοντέλου της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο Irvin Yalom) και  τη δεύτερη σε Παγκόσμιο επίπεδο μαζι με την Κινεζική.
 6. Όλοι οι Κλινικοί Επόπτες ΙΣΟΨ είναι διαπιστευμένοι σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Ντέρμπυ. Παράλληλα ο Διευθυντής ΙΣΟΨ πιστοποιήθηκε ως Επόπτης του μοντέλου της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο IrvinYalom) το  2016 με το Yalom Institute .

Ανακοινώσεις

1ο Συμποσίου Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας με τίτλο «Διασχίζοντας τον Ωκεανό της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»

28-29 Μαρτίου 2020, Αίγλη Ζαππείου

WORKSHOP: "Οι δήμιοι του φθόνου, Σχεσιακή Ψυχαναλυτική οπτική φθονερού αντικειμένου στο Γκρουπ και την Δυάδα"

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019, 12.00-15.00, Βιβλιοπωλείο IANOS, Σταδίου 24, Αθήνα

WORKSHOP: "Όταν ο ψυχαναλυτής ονειρεύεται στην ατομική , στην ζεύγους και την ομαδική ψυχοθεραπείες, Σχεσιακή ψυχαναλυτική προσέγγιση".

Σάββατο, 4 Μαϊου 2019, 15.00-18.00, Βιβλιοπωλείο IANOS, Σταδίου 24, Αθήνα

WORKSHOP: Η Υποκειμενικότητα του Ψυχαναλυτή ως συνδημιουργικό στοιχείο του Άναλυτικού Τρίτου'

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019, 12:00 - 15:00, Βιβλιοπωλείο IANOS, Σταδίου 24, Αθήνα

Βιωματικό Σεμινάριο στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία
WORKSHOP: Η ερμηνεία ονείρων στο άτομο, την δυάδα και το γκρουπ σύμφωνα με την Σχεσιακή Ψυχανάλυση

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018, 15.00-18.00, Βιβλιοπωλείο IANOS, Σταδίου 24, Αθήνα

Διήμερο Βιωματικό και Θεωρητικό Σεμινάριο στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση με την Διεθνούς Φήμης Σχεσιακή Ψυχαναλύτρια Dr. Lauren Levine

29-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΒΑΛΤΟΥ 10, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

WORKSHOP: Εμείς οι δυο δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε : παράλληλη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική ατομική ψυχοθεραπεία/θεραπεία ζεύγους με ίδιο ψυχαναλυτή

24 Ιουνίου 2017, 15.00-18.00, Βιβλιοπωλείο IANOS, Σταδίου 24, Αθήνα

Βιωματικό Σεμινάριο στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία

01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ & ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΒΑΛΤΟΥ 10, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Εγγραφές

στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα  Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Σχεσιακή Ψυχανάλυση

Εγγραφές

στα Μεταπτυχιακά  Προγράμματα Εφαρμοσμένης και Θεωρητικής Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος

Workshop με θέμα «Ενσωμάτωση (Embodiment) και Διυποκειμενικότητα (Intersubjectivity) στη Σχεσιακή Ψυχανάλυση/Ψυχοθεραπεία»

ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΒΑΛΤΟΥ 10, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Βιωματικό Σεμινάριο στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΒΑΛΤΟΥ 10, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Τριήμερο Βιωματικό και Θεωρητικό Σεμινάριο στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση με την Διεθνούς Φήμης Σχεσιακή Ψυχαναλύτρια Dr. Lauren Levine

25-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΒΑΛΤΟΥ 10, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Συνεντεύξεις για εισαγωγή στο πρόγραμμα ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με έναρξη τον Σεπτέμβριο 2015

Ξεκίνησε η διαδικασία συνεντεύξεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με έναρξη τον Σεπτέμβριο 2015

Βιωματικό Σεμινάριο με Θέμα «Διαπροσωπική Ομαδική Θεραπεία (IRVIN YALOM) και Βασικές Θεωρητικές Έννοιες»

ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 9:00 - 15:00, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΒΑΛΤΟΥ 10 , ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Σεμινάριο Θέμα «Οι Αρχές της Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπευτικής Μεθόδου Μάστερσον στους Ασθενείς με Οριακές Διαταραχές Εαυτού»

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΒΑΛΤΟΥ 10 , ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Φοιτητές ΙΣΟΨ

Εγγραφή στο Newsletter

Παρακαλούμε όπως δώσετε τη συγκατάθεσή σας.