Το Κέντρο

To Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Ι.Σ.Ο.Ψ, ιδρύθηκε το 2016 αντικαθιστώντας ονομαστικά το Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, ΙΓΑΨ, που είχαμε ιδρύσει το 2006.

Διευθύνεται από τον Χαραλαμπίδη Σταύρο, Ψυχολόγο , Ομαδικό Ψυχοθεραπευτή, Σχεσιακό Ψυχαναλυτή. O Διευθυντής Ι.Σ.Ο.Ψ, τον Μάρτιο 2018, εκλέχθηκε στην ανώτερη θεσμική θέση Board of Directors της  International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. 

Βασικοί μας στόχοι είναι:

  1. η εξειδικευμένη εκπαίδευση και εποπτεία στις κλινικές δεξιότητες με βάση την Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία, την Διαπροσωπική Ομαδική Ψυχοθεραπεία,
  2. η  παροχή ψυχοθεραπείας σε Ατομικό, Δυαδικό, Ομαδικό και Οικογενειακό πλαίσιο,
  3. η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας.

Από το 2011 το Διδακτικό και Κλινικό μας έργο επηρεάζεται από τη Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία και από το 2008 από την Διαπροσωπική Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Irvin Yalom.

Η Εποπτεία των ψυχοθεραπευτικών μας υπηρεσιών γίνονται στα υψηλότερα επίπεδα από Διεθνούς φήμης συναδέλφους όπως φαίνεται:

  1. Oι ατομικοί θεραπευτές του ΙΣΟΨ, Χαραλαμπίδης Σταύρος, Μαθιούδης Κώστας, Φαίδρα Γραμμένου, εποπτεύονται ομαδικά από τον Dr. Σπύρο Ορφανό, πρώην Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Clinic Director, New York University Postdoctoral Program in Psychotherapy and Psychoanalysis, στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε από τον Σεπτέμβριο 2011, ενώ οι Χαραλαμπίδης Σταύρος, Μαθιούδης Κώστας, Φαίδρα Γραμμένου, Ματίνα Καιδατζή, εποπτεύονται ομαδικά από την Δρ. Darlene Ehrenberg, η οποία είναι η βασική θεωρητικός της ‘Διαπροσωπικής τάσης’ στο ρεύμα της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης, από τον Σεπτέμβριο του 2017.
  2. Επιπλέον ο Διευθυντής ΙΣΟΨ  Χαραλαμπίδης Σταύρος εποπτεύεται και ατομικά από την Δρ. Darlene Ehrenberg, από τον Σεπτέμβριο του 2016 και το Τακτικό μας Μέλος Ματίνα Καιδατζή, από την Δρ. Lauren Levine.
  3. Όλοι οι ομαδικοί θεραπευτές του ΙΣΟΨ εποπτεύονται  στην ομαδική θεραπεία από το Yalom Instituteαπό το το 2008, USA, στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε με την προσωπική βιογράφο του Irvin Yalom και Διευθύντρια του Yalom Institute, Ruthellen Josselson. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι κανόνες λειτουργίας της ομάδας ακολουθούν το διεθνές πρότυπο Ομαδικής Θεραπείας κατά Yalom δίνοντας έμφαση στην διαπροσωπική διάδραση στο “εδώ και τώρα”.
  4. Αποτελούμε την μοναδική Πιστοποιημένη Ευρωπαική Ομάδα εφαρμογής του μοντέλου της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο Irvin Yalom) και  τη δεύτερη σε Παγκόσμιο επίπεδο μαζί με την Κινεζική.

ΤΟ Ι.Σ.Ο.Ψ. Μ.Ε.Π.Ε. αποτελεί αυτοκέφαλη διοικητικά επιχείρηση με δημοκρατικότητα και πολυσυλλεκτικότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σεβασμό στους κώδικες Δεοντολογίας των 2 Ελληνικών Συλλόγων Ψυχολογίας. Σεβόμενοι το νομικό καθεστώς επαγγελμάτων Ψυχικής Υγείας της Ελλάδος, διατηρούμε επιφυλάξεις σχετικά με την αναγνώριση κωδίκων δεοντολογίας οποιουδήποτε συλλόγου Ψυχοθεραπείας μέχρι την αναγνώριση του επαγγέλματος του Ψυχοθεραπευτή με νόμους του Ελληνικού Συντάγματος. Επίσης η ΙΣΟΨ ΜΕΠΕ αναγνωρίζει θέσεις – σχετικά με τον κλάδο Ψυχολόγων – αποκλειστικά σωματείων με σύσταση Ν.Π.Δ.Δ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ).

Τακτικά Μέλη

Σταύρος Χαραλαμπίδης

Ιδρυτής & Διευθυντής ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Ψυχαναλυτής, Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαπροσωπική Ψυχανάλυση (White Institute, Usa), Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa), Εποπτεία Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (Yalom Institute, USA)

Κωνσταντίνος Μαθιούδης

Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχανάλυση (MSc), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Ματίνα Καϊδαντζή

Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Ευριπίδης Γαβράς

Ιδρυτικό και Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία,  Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Φαίδρα Γραμμένου

Ιδρυτικό & Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, μέλος BPS (Chartered Counselling Psychologist-CPsychol, MSc, PgDip) και εγγεγραμμένη με το HCPC (Registered Psychologist), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ)

Άννα Βασιλάκη

Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχολογία Υγείας (MSc), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στις Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία (ΜΑ), Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας και Παιδιού, Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Μαριλού Κούντρια

Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία (MSc), στην Ψυχική Υγεία Παιδιών & Νεαρών Ατόμων (MSc), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Φωτεινή Δούμουρα

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Αλκινόη Λάλα

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές Ψυχολογία της Υγείας (City University, London), Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Μαρία Αποστολοπούλου

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA), στην Κλινική Ψυχολογία (Leiden University)

Μαριάνθη Μιχαλακοπούλου

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Στρατιωτικός ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA),

Δόκιμα Τακτικά Μέλη

Σεβαστή Γκιόκα

Δόκιμο Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, μεταπτυχιακές σπουδές στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Ψυχιατροδικαστική (Ιατρική ΕΚΠΑ), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Τάνια Τσιάκου

Δόκιμο Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, μεταπτυχιακές σπουδές στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία (Αριστοτέλειο), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου

Δόκιμο Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, μεταπτυχιακές σπουδές στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία, Κλινική Ψυχολογία, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Ειρήνη Γερμπανά

Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Λογοθεραπεύτρια M.Sc., Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας

Σταυρούλα Τσιώρου

Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, εκπαιδευτικός, ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), υπό πιστοποίηση συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια και πιστοποιημενη ψυχοθεραπεύτρια ομάδας κατά Irvin Yalom (ΙΣΟΨ)

Αλεξάνδρα Κορδόση

Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια (ΙΣΟΨ), Συμβουλευτική Ψυχολόγος (HCPC,UK), Πιστοποιημένη Τραυματοθεραπεύτρια (Canada), Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική (MA.,UK)

Εκπαιδευτές

Σταύρος Χαραλαμπίδης

Ιδρυτής & Διευθυντής ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Ψυχαναλυτής, Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαπροσωπική Ψυχανάλυση (White Institute, Usa), Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa), Εποπτεία Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (Yalom Institute, USA)

Ευριπίδης Γαβράς

Ιδρυτικό και Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία,  Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Ματίνα Καϊδαντζή

Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Φαίδρα Γραμμένου

Ιδρυτικό & Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, μέλος BPS (Chartered Counselling Psychologist-CPsychol, MSc, PgDip) και εγγεγραμμένη με το HCPC (Registered Psychologist), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ)

Κωνσταντίνος Μαθιούδης

Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχανάλυση (MSc), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Μαριλού Κούντρια

Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία (MSc), στην Ψυχική Υγεία Παιδιών & Νεαρών Ατόμων (MSc), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Φωτεινή Δούμουρα

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Αλκινόη Λάλα

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές Ψυχολογία της Υγείας (City University, London), Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Μαρία Αποστολοπούλου

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA), στην Κλινική Ψυχολογία (Leiden University)

Μαριάνθη Μιχαλακοπούλου

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Στρατιωτικός ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA),

Dr. Lauren Levine

Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο ΙΣΟΨ, Ψυχαναλύτρια, Επικεφαλής Εκδότρια των Ψυχαναλυτικών Διαλόγων, Συν-διευθύντρια του Ενιαίου Προγράμματος Σχεσιακών Σπουδών στο Stephen Mitchel Relational Center

Αλεξάνδρα Κορδόση

Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια (ΙΣΟΨ), Συμβουλευτική Ψυχολόγος (HCPC,UK), Πιστοποιημένη Τραυματοθεραπεύτρια (Canada), Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική (MA.,UK)

Θεραπευτές

Σταύρος Χαραλαμπίδης

Ιδρυτής & Διευθυντής ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Ψυχαναλυτής, Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαπροσωπική Ψυχανάλυση (White Institute, Usa), Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa), Εποπτεία Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (Yalom Institute, USA)

Άννα Βασιλάκη

Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχολογία Υγείας (MSc), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στις Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία (ΜΑ), Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας και Παιδιού, Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Ευριπίδης Γαβράς

Ιδρυτικό και Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία, Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Ματίνα Καϊδαντζή

Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Φαίδρα Γραμμένου

Ιδρυτικό & Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, μέλος BPS (Chartered Counselling Psychologist-CPsychol, MSc, PgDip) και εγγεγραμμένη με το HCPC (Registered Psychologist), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ)

Κωνσταντίνος Μαθιούδης

Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχανάλυση (MSc), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Μαριλού Κούντρια

Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία (MSc), στην Ψυχική Υγεία Παιδιών & Νεαρών Ατόμων (MSc), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Φωτεινή Δούμουρα

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Αλκινόη Λάλα

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές Ψυχολογία της Υγείας (City University, London), Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Επόπτες

Dr. Spyros Orfanos

Επόπτης Ατομικών Περιστατικών 4 Ιδρυτικών Μελών ΙΣΟΨ, Σχεσιακός Ψυχαναλυτής, Διευθυντής Μεταδιδακτορικού Προγράμματος Ψυχανάλυσης (NYU)

Dr. Darlene Ehrenberg, Phd

Εκπαιδευτική και Εποπτική Ψυχαναλύτρια, (William Alanson White Institute), Εποπτική αναλύτρια και Κλινική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μεταδιδακτορικό Πρόγραμμα Ψυχαναλυσης (NYU)

Dr. Ruthellen Josselson

Eπόπτρια Τμήματος Ομαδικής Ψυχοθεραπείας ΙΣΟΨ, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο ΙΣΟΨ, Συνδιευθύντρια Yalom Institute, USA,

Σταύρος Χαραλαμπίδης

Ιδρυτής & Διευθυντής ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Ψυχαναλυτής, Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαπροσωπική Ψυχανάλυση (White Institute, Usa), Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa), Εποπτεία Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (Yalom Institute, USA)

Ευριπίδης Γαβράς

Ιδρυτικό και Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία, Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Φαίδρα Γραμμένου

Ιδρυτικό & Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, μέλος BPS (Chartered Counselling Psychologist-CPsychol, MSc, PgDip) και εγγεγραμμένη με το HCPC (Registered Psychologist), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ)

Ματίνα Καϊδαντζή

Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Κωνσταντίνος Μαθιούδης

Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχανάλυση (MSc), Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Μαριλού Κούντρια

Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία (MSc), στην Ψυχική Υγεία Παιδιών & Νεαρών Ατόμων (MSc), Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας

Αλκινόη Λάλα

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές Ψυχολογία της Υγείας (City University, London), Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Φωτεινή Δούμουρα

Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακές σπουδές Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, USA)

Φωτογραφίες

Κεντρικό Γραφείο Διοίκησης

Στο κεντρικό γραφείο διοίκησης του ΙΣΟΨ (Κεντρικό, Λ. Κηφισίας 90) στεγάζεται ο στεγάζεται ο Επιστημ. Διευθυντής του ΙΣΟΨ και διεξάγονται οι ατομικές συνεδρίες θεραπευόμενων του. Ο χώρος είναι κλιματιζόμενος και βρίσκεται εκεί σημαντικό μέρος της βιβλιοθήκης του ΙΣΟΨ.

Χώρος Ομαδικής Θεραπείας

Στο χώρο αυτό (Κεντρικό, Λ. Κηφισίας 90), διεξάγονται ομαδικές θεραπείες, εποπτεία επιστημ. Συνεργατών ΙΣΟΨ. Ο κλιματιζόμενος χώρος αυτός λειτουργεί και ως χώρος υποδοχής.

Γραφείο Διοίκησης Παραρτήματος ΙΣΟΨ

Στο γραφείο Διοίκησης Παραρτήματος του ΙΣΟΨ (Βάλτου 10) στεγάζεται ο Επιστημ. Διευθυντής του ΙΣΟΨ και διεξάγονται οι ατομικές συνεδρίες θεραπευόμενων του όπως και οι εποπτείες της επιστημονικής ομάδος ΙΣΟΨ. Ο χώρος είναι κλιματιζόμενος και βρίσκεται εκεί σημαντικό μέρος της βιβλιοθήκης του ΙΣΟΨ.

Γραφείο Διοίκησης Παραρτήματος ΙΣΟΨ

Στο γραφείο Διοίκησης Παραρτήματος του ΙΣΟΨ (Βάλτου 10) στεγάζεται ο Επιστημ. Διευθυντής του ΙΣΟΨ και διεξάγονται οι ατομικές συνεδρίες θεραπευόμενων του όπως και οι εποπτείες της επιστημονικής ομάδος ΙΣΟΨ. Ο χώρος είναι κλιματιζόμενος και βρίσκεται εκεί σημαντικό μέρος της βιβλιοθήκης του ΙΣΟΨ.

Αίθουσα 1

Σε αυτό το κλιματιζόμενο δωμάτιο (Παράρτημα, Βάλτου 10), διεξάγονται οι θεραπείες παιδιών, εφήβων και οικογένειας.

Αίθουσα 2

Σε αυτό το κλιματιζόμενο δωμάτιο (Παράρτημα, Βάλτου 10), διεξάγονται οι θεραπείες θεραπευόμενων των επιστημονικών συνεργατών του ΙΣΟΨ, οι ομαδικές θεραπείες και η εποπτεία.

Αίθουσα 3

Σε αυτό το κλιματιζόμενο δωμάτιο (Παράρτημα, Βάλτου 10), διεξάγονται οι θεραπείες θεραπευόμενων των επιστημονικών συνεργατών του ΙΣΟΨ, οι ομαδικές θεραπείες και η εποπτεία.

Χώρος Εκπαίδευσης 1

Στην κλιματιζόμενη αυτή αίθουσα χωρητικότητας 40 ατόμων διεξάγονται η εκπαίδευση όλων των τμημάτων, η εποπτεία, οι διαλέξεις επιστημ. Συνεργατών ΙΣΟΨ και η ομαδική θεραπεία. Ο χώρος συνδέεται με ανοιγόμενη πόρτα με τον χώρο εκπαίδευσης 2, δημιουργώντας μια ενιαία μοντέρνα αίθουσα 100 ατόμων.

Χώρος Εκπαίδευσης 2

Στην κλιματιζόμενη αυτή αίθουσα χωρητικότητας 30 ατόμων διεξάγονται η εκπαίδευση όλων των τμημάτων, η εποπτεία, οι διαλέξεις επιστημ. Συνεργατών ΙΣΟΨ και η ομαδική θεραπεία. Ο χώρος συνδέεται με ανοιγόμενη πόρτα με τον χώρο εκπαίδευσης 1, δημιουργώντας μια ενιαία μοντέρνα αίθουσα 100 ατόμων.