Συμβουλευτική Γονικού Ρόλου

Η Συμβουλευτική Γονικού Ρόλου είναι μια ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία διαφορετική από την ψυχοθεραπευτική αφού αφορά συνήθως σύντομο χρονικό διάστημα 1-24 μήνες και επικεντρώνεται αποκλειστικά στη σχέση παιδιού με γονέα. Πολλές φορές κάποιος ξεκινάει την Συμβουλευτική Γονικού Ρόλου χωρίς να είναι ήδη γονέας αλλά με την προσδοκία να γίνει π.χ. κατά την περίοδο της κύησης. Πολλές φορές κάποιος ξεκινάει για Συμβουλευτική Γονικού Ρόλου και καταλήγει σε οργανωμένη ψυχοθεραπεία όταν κατανοεί ότι η επεξεργασία του γονικού ρόλου από μόνη της δεν μπορεί να επιφέρει την εσωτερική ηρεμία.

  • Ο γονέας σε σχέση με τα παιδιά έχει να παίξει ένα άκρως σημαντικό ρόλο και είναι δυνατόν να αισθάνεται κουρασμένος και ανασφαλής πολλές φορές σε σχέση με το γονικό έργο. Είναι απαραίτητη η συμβουλευτική από εξειδικευμένο ψυχολόγο που ως στόχο έχει να ενθαρρύνει τους γονείς και να τους κατευθύνει διεξοδικά. Επομένως είναι απαραίτητο ο γονέας να συμμετάσχει σε ομάδα δράσης που απαρτίζεται από τον ίδιο ,τον ειδικό παιδαγωγό και ψυχολόγο. Ο προγραμματισμός και ο τρόπος παρέμβασης είναι βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα κάθε παρέμβασης.
  • Η σχέση του γονέα με τα παιδιά του είναι άκρως σημαντική και θεμέλιος λίθος της ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης τους. Οι γονείς είναι καλό να αποφεύγουν τις συγκρίσεις σε σχέση με άλλα παιδιά της οικογένειας ή του περίγυρου. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοιες καταστάσεις και σαφέστατα η έννοια της εξέλιξης έχει να κάνει με το προσωπικό δυναμικό του κάθε παιδιού. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για τις ικανότητες αυτών των παιδιών και μέχρι που μπορούν να εξελιχθούν.
  • Πολλοί γονείς αρνούνται την παραδοχή της ιδιαιτερότητας των παιδιών γιατί τους είναι πολύ επίπονο να αντιμετωπίζουν καθημερινά τις προσδοκίες τους για αυτά όταν δεν επιτυγχάνονται. Όμως έτσι δεν λύνουν το πρόβλημα το διαιωνίζουν. Σε πολύ μικρή ηλικία ειδικά οι γονείς δεν δέχονται την επίσκεψη σε εξειδικευμένους επιστήμονες φοβούμενοι τι μπορεί να ακούσουν. Ωστόσο είναι απαραίτητο το δυνατόν συντομότερο να ενημερωθούν και να μπουν στην διαδικασία ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων γιατί όσο πιο νωρίς ξεκινήσει αυτή η διαδικασία τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα της παρέμβασης.
  • Όταν τα παιδιά ρωτάνε είναι γεγονός ότι μπορεί να επαναλαμβάνουν αρκετές φορές μια πρόταση που έχει απαντηθεί. Η απάντηση των γονέων είναι επιθυμητό κάθε φορά να είναι πλήρης και να εκφέρεται αργά και σταθερά. Η επανάληψη ξεκάθαρα έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα γενικότερα και ειδικότερα για αυτά τα παιδιά. Επίσης πρέπει να τα ενθαρρύνουμε να ρωτάν ακόμα και αν η ερώτηση τους δεν έχει λογική βάση γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουν από μικρά ότι γοητεία έχει και η προσπάθεια από μόνη της έστω και αν είναι αποτυχημένη.
  • Τα παιδιά έχουν ιδιαίτερες ικανότητες πολλές φορές όπως τέχνης και μουσικής .Καλό είναι οι γονείς να αντιμετωπίζετε τα παιδιά με αγάπη και ζεστασιά και να επιβραβεύετε τις δεξιότητες τους και τις επιτυχίες τους. Έτσι και εσείς διαπαιδαγωγείτε με βάση κύριες παιδαγωγικές αρχές χωρίς να αισθάνεστε ότι υπολείπεστε από το γενικότερο μέσο όρο.
  • Κάποιες φορές ο γονέας έχει εσωτερικεύσει στοιχεία του γονέα του τα οποία τα βιώνει αποξενωτικά ή όχι προερχόμενα από τον ίδιο. Αυτά τα στοιχεία ανακαλύπτονται στην διάρκεια μιας Συμβουλευτικής Γονικού Ρόλου.
  • Επίσης πολλές φορές η Συμβουλευτική Γονικού Ρόλου στοχεύει να συντονίσει και να γεφυρώσει τις διαφορές που παρουσιάζονται σε ένα ζευγάρι λόγω διαφοράς νοοτροπίας ή κατά την φάση ή και έπειτα ενός διαζυγίου.
  • Κάποιες φορές ο γονέας χρειάζεται να έρθει μαζί με το παιδί του για να παρατηρηθεί/αναλυθεί/επιδιορθωθεί η γονική σχέση. Ήταν αυτό χρειάζεται να γίνει παρουσία όλων των μελών της οικογένειας σε τακτά διαστήματα τότε μιλούμε πια για έναρξη Οικογενειακής Θεραπείας