13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας

Αθήνα, Μάιος 2011

Η επιστημονική ομάδα του ΙΓΑΨ σε συνεργασία με τους φοιτητές του ΙΓΑΨ παρουσιάσαμε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας τα παρακάτω συμπόσια:

1) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑΛΟΜ) ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρόεδρος: Σ. Χαραλαμπίδης, Συζητητής: Σ. Χαραλαμπίδης
Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ

 • Ο φθόνος και η ζήλεια ανάμεσα σε 2 συνθεραπευτές ομάδος διαταραχών προσωπικότητας στο ΙΓΑΨ, ως μέσο πληροφόρησης ανταγωνιστικών συσχετίσεων μεταξύ των μελών της ομάδος, με βάση το Γιαλομικό μοντέλο διαχείρισης ομάδος
  Σ. Χαραλαμπίδης, Μ. Κιουρτσόγλου, Δ. Τσιάκος, Μ. Καλουδά
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα
 • Αντικειμενότροπες σχέσεις: Η σημασία των δώρων στην ομαδική θεραπεία
  Σ. Μαθιούδης, Σ. Χαραλαμπίδης, Δ. Τσιάκος
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα
 • Η αντιμετώπιση της σχιζοειδικής θέσης στην ομαδική θεραπεία
  Δ. Τσιάκος, Σ. Χαραλαμπίδης, Σ. Μαθιούδης
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα
 • Κατανόηση της παγίδευσης του ομαδικού θεραπευτή στο δυναμικό του αντι-γκρούπ σε ομαδική θεραπεία με ασθενείς με διαταραχή προσωπικότητας, με βάση το Γιαλομικό μοντέλο διαχείρισης ομάδος
  Μ. Κιουρτσόγλου, Σ. Χαραλαμπίδης, Δ. Τσιάκος
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα

2) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρόεδρος: Σ. Χαραλαμπίδης
Συζητητής: Σ. Χαραλαμπίδης
Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα

 • Η χρησιμότητα της εποπτείας στην επίλυση της ερωτικής μεταβίβασης με βάση το γνωσιακό αναλυτικό μοντέλο
  Κ. Μαθιούδης, Σ. Χαραλαμπίδης, Δ. Τσιάκος
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα
 • Μελέτη περίπτωσης: Κατανόηση του φαινόμενου παράλληλης διαδικασίας εποπτείας – θεραπείας σε δυαδική εποπτεία γνωσιακού αναλυτικού μοντέλου
  Μ. Σκαλτσή, Σ. Χαραλαμπίδης, Δ. Τσιάκος, Μ. Κιουρτσόγλου
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα
 • Η τέχνη ως μέσο καθοδήγησης της εποπτείας για περιπτώσεις με προβλήματα εγγύτητας
  Μ. Καλουδά, Δ. Τσιάκος, Σ. Χαραλαμπίδης, Κ. Μαθιούδης
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα
 • Η αυτοαποκάλυψη του επόπτη στο “Εδώ και τώρα” της εποπτείας δυαδικού τύπου. Πώς φροντίζεται ο φόβος της έκθεσης της θεραπεύτριας στο “Εκεί και τότε” της συνεδρίας με ασθενή με διαταραχή προσωπικότητας
  Μ. Σκαλτσή, Σ. Χαραλαμπίδης
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα
 • Η χρήση της “Παράλληλης Επεξεργασίας” στην εποπτεία ομαδικής θεραπείας
  Δ. Τσιάκος, Σ. Χαραλαμπίδης, Κ. Μαθιούδης
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα

3) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρόεδρος: Σ. Χαραλαμπίδης
Συζητητής: Σ. Χαραλαμπίδης
Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα

 • Η σύνθεση διαλογικού εαυτού και γνωσιακής αναλυτικής ψυχοθεραπείας μέσω της μεθόδου αυτο-αντιμετώπισης
  Β. Κυριαζάκης, Σ. Χαραλαμπίδης
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα
 • Η σχιζοειδής προσωπικότητα κατά τη γνωσιακή αναλυτική θεραπεία
  Μ. Καλουδά, Δ. Τσιάκος, Σ. Χαραλαμπίδης, Κ. Μαθιούδης
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα
 • Μελέτη περίπτωσης : Η χρονική καθυστέρηση με υπαιτιότητα του θεραπευτή στην έναρξη ατομικής θεραπείας με ασθενή με δραματική διαταραχή προσωπικότητας και σχιζοειδή δομή ως μέσο αναγνώρισης ανταποδοτικών ρόλων στη ζωή του θεραπευόμενου
  Μ. Κιουρτσόγλου, Σ. Χαραλαμπίδης, Δ. Τσιάκος
  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ΜΕΠΕ, Αθήνα