Μαριάνθη Μιχακαλοπούλου

Σύντομο Βιογραφικό:

Η Μαριάνθη Μιχακαλοπούλου είναι στρατιωτικός ψυχολόγος και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το 2015. Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η εργασιακή της εμπειρία βασίστηκε στην αξιολόγηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Αργότερα εκπαιδεύτηκε επί 2,5 έτη στην Ατομική Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Επιπλέον, βρίσκεται υπό εκπαίδευση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Διαπροσωπικής Διάδρασης Irvin Yalom στο ΙΣΟΨ, ενώ παράλληλα είναι υπό εκπαίδευση στο τετραετές πρόγραμμα στην Μοντέρνα Ψυχανάλυση  στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies στην Αμερική. Κατά τη εργασιακή της πορεία εργάστηκε σε ψυχιατρική κλινική, όπου και ήρθε σε επαφή με κλινικά περιστατικά υπό την επίβλεψη έμπειρων ψυχιάτρων. Είναι Δόκιμο τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Η Μαριάνθη έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων, συνεδρίων και βαρχυπρόθεσμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αποτελεί μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP) και της Αμερικάνικης Ένωσης Ομαδικών Θεραπευτών (AGPA).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες