Μαρία Αποστολοπούλου

Σύντομο Βιογραφικό:

Η Μαρία Αποστολοπούλου είναι Ψυχολόγος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί Δόκιμο Τακτικό Μέλος του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, από το έτος 2017. Είναι ειδικευμένη στη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ) και αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται υπό εκπαίδευση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Irvin Yalom (ΙΣΟΨ) & υπό Ψυχαναλυτική Εκπαίδευση (online) στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies (Florida). Έχει, επίσης, πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχολογία της Υγείας στο Leiden University της Ολλανδίας. Από το 2020, διατηρεί ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου στην Αθήνα. Παράλληλα, αποτελεί Ιδρυτικό Μέλος του ιστότοπου www.allaboutparents.gr και είναι εξωτερική συνεργάτιδα του Πρότυπου Κέντρου Συνθετικής Θεραπείας «Το Δέντρο της Θεραπείας» & του Ιδιωτικού Γραφείου «Κωνσταντίνος Δ. Μούχαλος & Συνεργάτες». Είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου με αρ. αδ. 91417/1378 και Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP) και της Αμερικάνικης Ένωσης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (AGPA). Από το 2016, εποπτεύεται για την ατομική θεραπεία και από το 2019 για την ομαδική θεραπεία, από τον Σταύρο Χαραλαμπίδη. Η ίδια, από το 2016, βρίσκεται σε συνεχή προσωπική ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία. Εξελίσσεται συνεχώς, λαμβάνοντας μέρος και παρακολουθώντας πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αρθρογραφεί για θέματα ψυχολογίας στον ηλεκτρονικό τύπο. Τέλος, αντιλαμβάνεται την ψυχοθεραπεία ως ένα μέσο φροντίδας του νου, του σώματος και του συναισθήματος, καθώς και του σχετίζεσθαι, με σκοπό την ατομική και συλλογική εξέλιξη και ανάπτυξη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες