Φωτεινή Δούμουρα

Σύντομο Βιογραφικό:

Η Φωτεινή Δούμουρα είναι Ψυχολόγος, τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Δόκιμο Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ. Ειδικευμένη στη Γνωσιακή
Αναλυτική & Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.Ειδικευμένη στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος, από το ΙΣΟΨ. Εκπαίδευση στην Σχεσιακή / Σύγχρονη Ψυχανάλυση απο το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic  Studies, USA. Διδάσκουσα στο Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατα Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδας. Είναι Ψυχολόγος στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Χαϊδαρίου,απο το 1999. Διατηρεί Ιδιωτικό Γραφείο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απο 16-03-1999. Είναι μέλος του International Association For Relational Psychoanalysis and Psychotherapy(IARPP) και μέλος του American Group Psychotherapy Association(AGPA).

 • Δόκιμο Τακτικό Μέλος του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας
 • Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο,Τμήμα Ψυχολογίας
 • Ειδίκευση στη Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία απο το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας
 • Ειδίκευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Irvin Yalom απο το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής ψυχοθεραπείας
 • Εκπαίδευση στην Σχεσιακή \ Σύγχρονη Ψυχανάλυση απο το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, USA
 • Μέλος του International Association For Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP)
 • Μέλος του American Group Psychotherapy Association (AGPA)
 • Διδάσκουσα στο Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος
 • Ψυχολόγος στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Χαϊδαρίου, απο το 1999
 • Διατηρεί Ιδιωτικό Γραφείο Ψυχολόγου
 • Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου απο 16-03-1999

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες