Άννα Βασιλάκη

Σύντομο Βιογραφικό:

Η Άννα Βασιλάκη είναι ψυχολόγος (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) και ασκεί τις κλινικές της υπηρεσίες στην Αθήνα. Σπούδασε Ψυχολογικές Επιστήμες στην Αγγλία, και μετεκπαιδεύτηκε μεταπτυχιακά στις Διεθνείς Επικοινωνίες επίσης στην Αγγλία. Μετέπειτα, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία Υγείας στο City University (Λονδίνο).  Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε επί πενταετίας στην Ψυχοθεραπεία Οικογένειας, Παιδιού και Ζεύγους στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών με πρακτική σε πληθώρα θεραπευτικών ομάδων. Αποτελεί Ιδρυτικό μέλος στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας από το 2015 προσφέροντας ατομικές, οικογενειακές και ομαδικές ψυχοθεραπείες. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα από το 2009, προσφέροντας υπηρεσίες ατομικές θεραπείες, συμβουλευτική γονέων, θεραπεία οικογένειας και ομαδική θεραπεία. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποτελεί μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης (IARPP) και της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικών Θεραπευτών (AGPA).  Από το 2015 βρίσκεται σε ομαδική θεραπεία από την Ruthellen Josselsson στο ΙΣΟΨ. Από το 2019, παρακολουθεί εκπαίδευση στη Σχεσιακή Ψυχανάλυση στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, California.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες