Αλκινόη Λάλα

Σύντομο Βιογραφικό:

  • Ψυχολόγος ,Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Υγείας, CITY London University.
  • Ειδίκευση στην Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας
  • Ειδίκευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία Διαπροσωπικού Μοντέλου από το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας
  • Εκπαίδευση στην Σχεσιακή / Σύγχρονη Ψυχανάλυση από το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, USA.
  • Δόκιμο Τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ)
  • Διδάσκουσα στο Διατμηματικό εκπαιδευτικόπρόγραμμα  Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης
  • Συντονίστρια Μεγάλης Ομάδας του Ινστιτούτου Σχεσιακής Και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κάθε δύο μήνες στα πλάσια της εκπαίδευσης ΙΣΟΨ μαζί με τον Σταύρο Χαραλαμπίδη και την Αγγελική Τσίκλη Κάτοχος άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου
  • Διατηρεί Ιδιωτικό Γραφείο Ψυχολόγου

Η Αλκινόη Λάλα είναι Ψυχολόγος (MSc), Δόκιμο Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Ψυχολογία της Υγείας (CITY University London), Με ειδίκευση στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Ομαδική Θεραπεύτρια Διαπροσωπικού μοντέλου  του Irvin Yalom από το ΙΣΟΨ Διδάσκουσα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση του Ισοψ, Συντονίστρια Μεγάλης Ομάδας του Ινστιτούτου Σχεσιακής Και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κάθε δύο μήνες στα πλάσια της εκπαίδευσης ΙΣΟΨ μαζί με τον Σταύρο Χαραλαμπίδη και την Αγγελική Τσίκλη, είναι μέλος της Διεθνούς ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης (Iarpp) και της Αμερικάνικης Ένωσης Ομαδικών Θεραπευτών (AGPA) και συνεχίζει την Ψυχαναλυτική της Εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute (Florida).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες