Αλεξάνδρα Κορδόση

Σύντομο Βιογραφικό:

Η Αλεξάνδρα Κορδόση είναι Δόκιμο Τακτικό Μέλος του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Πιστοποιημένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος από το Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (HCPC) και Απόφοιτο Μέλος της Βρετανικής Ένωσης Ψυχολόγων, καθώς και κάτοχος Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Τελεί υπό Πιστοποίηση Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια από το ΙΣΟΨ και το Yalom Institute της Αμερικής, έχοντας ολοκληρώσει τριετή μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία με το μοντέλο του I.Yalom και τη Σχεσιακή Ψυχανάλυση. Κατέχει πτυχίο Bachelor (BSc.) από το Middlesex University του Λονδίνου και διετές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MA.) στη Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική από το Regent’s College του Λονδίνου, παράλληλα με πρακτική άσκηση μακροχρόνιας ψυχοθεραπείας παιδιών και ενηλίκων σε δομές του Λονδίνου (Daubeney Primary School και Highbury Counselling Centre). Είναι Πιστοποιημένη Θεραπεύτρια Ψυχικού Τραύματος και Μετατραυματικού Στρες (PTSD) και Πιστοποιημένη Θεραπεύτρια Υποστήριξης στο Πένθος από την εταιρεία Taking Flight International του Καναδά. Έχει παρακολουθήσει μέρος μεταπτυχιακών σπουδών στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία στο University of London Birkbeck College, σε συνεργασία με το Βρετανικό Ινστιτούτο Οικογενειακής Θεραπείας (IFT), καθώς και στο Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Θεραπείας ΣΚΕΨΥΣ. Επιπλέον έχει εκπαιδευτεί στη Κλινική Ψυχοπαθολογία από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παράλληλα με πρακτική άσκηση στο τμήμα Βραχείας Νοσηλείας Γυναικών του Αιγινητείου Νοσοκομείου. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP) και της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (AGPA).

Στην επαγγελματική της διαδρομή έχει εργαστεί σε διάφορες δομές με ενήλικες, εφήβους και παιδιά. Από το 2009 διατηρεί ιδιωτικό γραφείο ως ψυχοθεραπεύτρια Ενηλίκων,  Ζεύγους και Ομάδας με βάση τη Σχεσιακή Ψυχανάλυση και το Διαδραστικό Μοντέλο Ομαδικής Ψυχοθεραπείας του I. Yalom. Ενσωματώνει στη πρακτική της τεχνικές Οικογενειακής Θεραπείας και βιωματικές τεχνικές Τραυματιοθεραπείας, ανάλογα με τις εκάστοτε θεραπευτικές ανάγκες.

Συμμετέχει συστηματικά σε σεμινάρια και συνέδρια στο χώρο της ψυχοθεραπείας και βρίσκεται σε συνεχή προσωπική ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, καθώς και ατομική και ομαδική εργασιακή εποπτεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες