Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εκπαίδευσης

2021-06-11T11:13:57+03:00

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες µε βάση τη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία / Σχεσιακή Ψυχανάλυση για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Οδηγός Σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες µε βάση τη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία / Σχεσιακή Ψυχανάλυση για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

2021-06-11T11:08:23+03:00

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρµοσµένης και Θεωρητικής Ειδίκευσης στην Οµαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναµικά της Οµάδος

Οδηγός Σπουδών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρµοσµένης και Θεωρητικής Ειδίκευσης στην Οµαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναµικά της Οµάδος