Δωρεάν Διαδικτυακά Εισαγωγικά Προγράμματα

2021-05-31T12:53:22+03:00

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμά Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας

Το Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμά Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας αποτελεί και το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Ο 4ος κύκλος 2021-2022 αποτελεί την φυσική συνέχεια του 1ου κύκλου 2018-2019. Το Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμά Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας διδάσκεται δωρεάν στα πλαίσια κοινωφελούς προσφοράς του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.

2021-05-31T12:48:20+03:00

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμά Εισαγωγή στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος

Ανακοινώνουμε την 5η χρονιά διεξαγωγής του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος,το οποίο αποτελεί και το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Το Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμά Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος διδάσκεται δωρεάν στα πλαίσια κοινωφελούς προσφοράς του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.