Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Σχεσιακή Ψυχανάλυση

Μεταπτυχιακά Προγράμματα  Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Σχεσιακή Ψυχανάλυση
  • Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα προσφέρονται  από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας) και απονέμουν  τα Μεταπτυχιακά  Προγράμματα  Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία και  Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχανάλυση . Αποτελούν την εξέλιξη του προηγούμενου Διπλώματος Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και τον Διαλεκτικό Εαυτό.   
  • Τα  Δίπλωματα  περιλαμβάνουν γνώσεις  σχετικά με εξατομικευμένη παρέμβαση στο χώρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους, ενήλικες,ζευγάρια  σε βραχύχρονο και μακρόχρονο επίπεδο.
  • Οι απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών  Προγραμμάτων  Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία και  Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχανάλυση έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στην Διεθνή Έ νωση Σχεσιακής Ψυχοθεραπείας και Ψυχανάλυσης (Iarpp) .

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών σε μορφή .pdf