Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εφαρμοσμένης και Θεωρητικής Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος

Μεταπτυχιακά  Προγράμματα Εφαρμοσμένης και Θεωρητικής Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος
  • Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα προσφέρονται  από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας)) και απονέμουν  τα Μεταπτυχιακά  Προγράμματα Εφαρμοσμένης και Θεωρητικής Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά IrvinYalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος. Τα  Διπλώματα  περιλαμβάνουν γνώσεις  σχετικά με  Θεραπευτικές Ομάδες και Ομαδικά Δυναμικά στο χώρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Ενδονοσοκομειακό και Εξωνοσοκομειακό πλαίσιο
  • Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Εφαρμοσμένης  Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά IrvinYalomκαι τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος έχουν την δυνατότητα να αναγνωριστούν από την Διεθνή Ένωση για την Ομαδική Ψυχοθεραπεία ( ICGP) δια της υπογραφής του Διευθυντή ΙΣΟΨ και ενός  Ιδρυτικού Μέλους ΙΣΟΨ . Όλοι οι απόφοιτοι μας του Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Εφαρμοσμένης και Θεωρητικής   Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά IrvinYalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος του επιπλέον λαμβάνουν τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους σπουδών που απονέμει το ΙΣΟΨ.

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών σε μορφή .pdf