Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Το Κέντρο

To Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, ΙΣΟΨ,  ιδρύθηκε το 2016 αντικαθιστώντας ονομαστικά το  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, ΙΓΑΨ, που είχαμε ιδρύσει το 2006.

Οι λόγοι μετονομασίας μας αφορούν :

 1. στην αναγκαιότητα σύσφιξης των διοικητικών μας δεσμών με την Διεθνή Ένωση Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας και το Yalom Institute,Usa, 
 2. στην δημιουργία του νέου μας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία με βάση το Διαπροσωπικό Μοντέλο Διάδρασης του Irvin Yalom και την Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία
 3. στον εμπλουτισμό του Εκπαιδευτικού και Θεραπευτικού μας προσωπικού με νέους συνεργάτες και Ιδρυτικά Μέλη

Βασικοί μας στόχοι παραμένουν :

 1.  η εξειδικευμένη εκπαίδευση και εποπτεία στις κλινικές δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο, την Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία, την Διαπροσωπική Ομαδική Ψυχοθεραπεία ,
 2. η  παροχή ψυχοθεραπείας σε Ατομικό, Δυαδικό, Ομαδικό και Οικογενειακό πλαίσιο,την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας.

Από το 2011 το Διδακτικό και Κλινικό μας έργο επηρεάζεται από τη Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία και από το 2008 από την Διαπροσωπική Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Irvin Yalom.

Η Εποπτεία των ψυχοθεραπευτικών μας υπηρεσιών γίνονται στα υψηλότερα επίπεδα από Διεθνούς φήμης συναδέλφους όπως φαίνεται:

 1. Oι ατομικοί θεραπευτές του ΙΣΟΨ, Χαραλαμπίδης Σταύρος, Μαθιούδης Κώστας, Φαίδρα Γραμμένου, εποπτεύονται από τον Dr.Σπύρο Ορφανό, πρώην Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Clinic Director, New York University Postdoctoral Program in Psychotherapy and Psychoanalysis, στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε από τον Σεπτέμβριο 2011.
 2. Επιπλέον ο Διευθυντής ΙΣΟΨ  Χαραλαμπίδης Σταύρος εποπτεύεται από την Δρ. Darlene Ehrenberg η οποία είναι η βασική θεωρητικός της ‘Διαπροσωπικής τάσης’ στο ρεύμα της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης, από τον Σεπτέμβριο του 2016.
 3. Όλοι οι ομαδικοί θεραπευτές του ΙΣΟΨ εποπτεύονται  στην ομαδική θεραπεία από το Yalom Institute από το το 2008, USA, στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε με την προσωπική βιογράφο του Irvin Yalom και Διευθύντρια του Yalom Institute, Ruthellen Josselson. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι κανόνες λειτουργίας της ομάδας ακολουθούν το διεθνές πρότυπο Ομαδικής Θεραπείας κατά Yalom δίνοντας έμφαση στην διαπροσωπική διάδραση στο "εδώ και τώρα".
 4. O Διευθυντής ΙΣΟΨ Σταύρος Χαραλαμπίδης το 2013  και το Ιδρυτικό μέλος ΙΓΑΨ, ΙΣΟΨ  Μαθιούδης Κώστας το 2015  πιστοποιήθηκαν ως Ομαδικοί Ψυχοθεραπευτές από το Διεθνούς Φήμης  Εκπαιδευτικό Κέντρο Πιστοποίησης Yalom Institute,Usa, ενώ ο Ευριπίδης Γαβράς, Ιδρυτικό μέλος ΙΣΟΨ  εκπαιδεύεται επίσης. O Διευθυντής ΙΣΟΨ , Σταύρος Χαραλαμπίδης,πιστοποιήθηκε ως Επόπτης του μοντέλου της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο Irvin Yalom) το  2016 από το Yalom Institute,Usa, και επιπλέον ως Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής από τo  International Board for Certification in Group Psychotherapy
 5. Αποτελούμε την μοναδική Πιστοποιημένη Ευρωπαική Ομάδα εφαρμογής του μοντέλου της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο IrvinYalom) και  τη δεύτερη σε Παγκόσμιο επίπεδο μαζι με την Κινεζική.
 6. Όλοι οι Κλινικοί Επόπτες ΙΣΟΨ είναι διαπιστευμένοι σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Ντέρμπυ. Παράλληλα ο Διευθυντής ΙΣΟΨ πιστοποιήθηκε ως Επόπτης του μοντέλου της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο IrvinYalom) το  2016 με το Yalom Institute .

ΤΟ Ι.Σ.Ο.Ψ. Μ.Ε.Π.Ε. αποτελεί αυτοκέφαλη διοικητικά επιχείρηση με δημοκρατικότητα και πολυσυλλεκτικότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σεβασμό στους κώδικες Δεοντολογίας των 2 Ελληνικών Συλλόγων Ψυχολογίας. Σεβόμενοι το νομικό καθεστώς επαγγελμάτων Ψυχικής Υγείας της Ελλάδος ,διατηρούμε επιφυλάξεις σχετικά με την αναγνώριση κωδίκων δεοντολογίας οποιουδήποτε συλλόγου Ψυχοθεραπείας μέχρι την αναγνώριση του επαγγέλματος του Ψυχοθεραπευτή με νόμους του Ελληνικού Συντάγματος .Επίσης η ΙΣΟΨ ΜΕΠΕ αναγνωρίζει θέσεις - σχετικά με τον κλάδο Ψυχολόγων- αποκλειστικά σωματείων με σύσταση Ν..Π.Δ.Δ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ).