Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Θέματα Κλινικής Εποπτείας

Σε αυτό το χώρο παρατίθενται δοκίμια των συνεργατών του ΙΓΑΨ με στόχο την προβολή του έργου τους σε σχέση με την κλινική εποπτεία στο ΙΓΑΨ αλλά και για βοήθεια κατανόησης εποπτικών ζητημάτων από φοιτητές ΙΓΑΨ.

Καμία χρήση χωρίς την έγκριση των συγγραφέων δεν επιτρέπεται και οποιαδήποτε παράβαση διώκεται ποινικά.