Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Towards a Greater Acceptance of the Cognitive in CAT

Έτος Δημοσίευσης
1993
Συγγραφέας/είς
Harvey, L.
Είδος Δημοσίευσης
Άρθρο

I was impressed by Tony Ryle’s recent presentation to the Supervisors’ Meeting in which he extolled the cognitive input of CAT and seemed to acknowledge that psychoanalytic theory alone could not offer a workable therapy. I felt however that his paper Persuasion or Education? - The role of Reformulation in Cognitive Analytic Therapy1 leaned too heavily on evidence from social and developmental psychology. I think much can be learned from cognitive psychology, and useful comparisons made with knowledge gained from research into artificial intelligence. Where else can you get immediate evidence of the truism ‘If you put rubbish in you get rubbish out”, which of course is espoused by us all when taking into consideration early experiences. Below I offer a few examples of relevant studies.

 Κατεβάστε το αρχείο PDF