Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Validating Conceptual Aspects of the Reformulation Process in CAT

Έτος Δημοσίευσης
1993
Συγγραφέας/είς
Donias, S.
Είδος Δημοσίευσης
Άρθρο

The present study tries to investigate the extent to which CAT patients and therapists correspond and communicate to each other their beliefs and attitudes concerning Reformulation: what the patients feel and understand from what their therapists say with the reformulation, and what the therapists perceive and understand from what their patients say and do when receiving the reformulation.

 Κατεβάστε το αρχείο PDF