Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

1ο Συμποσίου Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας με τίτλο «Διασχίζοντας τον Ωκεανό της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»

ΤΙΤΛΟΣ:
1ο Συμποσίου Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας με τίτλο «Διασχίζοντας τον Ωκεανό της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»

ΤΟΠΟΣ:
Αίγλη Ζαππείου
Αθήνα

ΗΜΕΡΕΣ:
28-29 Μαρτίου 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ιστότοπος του Συνεδρίου