Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Scaffolding within the structure of Dialogical Self: Hierarchical dynamics of semiotic mediation

Έτος Δημοσίευσης
2005
Συγγραφέας/είς
Jaan Valsiner
Δημοσιεύθηκε στο
New Ideas in Psychology  , 23 (2005) 197–206
Είδος Δημοσίευσης
Άρθρο

Scaffolding is a notion that allows us to conceptualize direction towards change. As a form of guidance, scaffolding may result in both change and non-change. In this paper I apply the notion of scaffolding by signs (semiotic mediation) to the theory of Dialogical Self (DS). The DS is a construct that brings into psychology a new way of theoretical thought—thinking in dualities. Dualities are systemic units of two opposites that are mutually related by functional dynamic relations. Within the theory of DS, human psychological functioning is explained by transformations of constantly changed I-positions that are mapped both structurally (internal/external) and temporally (past/ present/future). Semiotic mediation within the DS guarantees the person’s psychological distancing from the here-and-now setting. This distancing is guided by promoter signs—generalized meanings of field-like form that orient the self’s transformation. These signs are parts of the semiotic mediating processes where higher-level signs guide the range of openness of the sign hierarchy itself for further transformation when that is needed.

 Κατεβάστε το αρχείο PDF