Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Schizophrenia and the Collapse of the Dialogical Self: Recovery, Narrative and Psychotherapy

Έτος Δημοσίευσης
2001
Συγγραφέας/είς
Paul Henry Lysaker, John Timothy Lysaker
Δημοσιεύθηκε στο
Psychotherapy , Volume 38/Fall 2001/Number 3
Είδος Δημοσίευσης
Άρθρο

Personal narratives are the stories people tell to themselves and others to place daily experiences in context and make meaning of them. They connect past to future, bringing together remembered and felt experience, lending coherence and structure to the foundations of identity. In schizophrenia, however, personal narratives often appear to have lost their synthetic power. Phenomenologically speaking, how do personal narratives disintegrate in schizophrenia, and how should narrative issues in schizophrenia be addressed in individual psychotherapy? To examine these issues, this article presents a case analysis suggesting that narratives in schizophrenia are compromised when internal dialogue either dissolves into a cacophonous disarray or becomes too singularly and rigidly organized. We suggest, therefore, that one way psychotherapy may be useful to persons with schizophrenia is to facilitate the reemergence of internal dialogue through external dialogue. In particular, psychotherapy can assist persons with schizophrenia to develop a narrative that allows for recovery by creating a context for increasing self-awareness, and agency. We propose that, in the midst of the ongoing development of numerous and effective psychosocial treatments for schizophrenia, the ability to facilitate narrative coherence may represent a unique psychotherapeutic contribution to recovery for persons with this condition

 Κατεβάστε το αρχείο PDF