Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

A test for theoretical integration: Systems Theory Framework and Dialogical Self

Έτος Δημοσίευσης
2007
Συγγραφέας/είς
Peter McIlveen
Δημοσιεύθηκε στο
Australian Journal of Career Development , 16(3), 31-37
Είδος Δημοσίευσης
Άρθρο

The Systems Theory Framework (STF) is presented as an integrating and organising concept for the predominant theories of career. In order to test the integrative capacity of the STF, a theory of personality, the Theory of Dialogical Self, is merged with the STF’s theoretical element of story. Implications for the practice of career counselling are discussed along with a working example of a career assessment procedure informed by the STF and Theory of Dialogical Self. It is concluded that whilst the integration of the two theoretical bodies was successful according to epistemological criteria, there remains scope for integration with theories based upon varying epistemological and ontological assumptions.

 Κατεβάστε το αρχείο PDF