Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

The Missing Person in the Conversation: Oliver Wendell Holmes, Sr., and the Dialogical Self

Έτος Δημοσίευσης
2006
Συγγραφέας/είς
David E. Leary
Δημοσιεύθηκε στο
International Journal for Dialogical Science , Spring 2006. Vol. 1, No. 1, 33-39
Είδος Δημοσίευσης
Άρθρο

Wiley (2006) has argued for a relationship between pragmatism and the dialogical self, noting that both are rooted in the thought of William James and Charles S. Peirce. This commentary delves into the possible connection between James’s and Peirce’s ideas as well as the probable influence of Oliver Wendell Holmes, Sr., on the development of dialogical conceptions of the self.

 Κατεβάστε το αρχείο PDF