Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

The semiotic construction of solitude: Processes of internalization and externalization

Έτος Δημοσίευσης
2006
Συγγραφέας/είς
Jaan Valsiner
Δημοσιεύθηκε στο
Sign Systems Studies  , 34.1, 2006
Είδος Δημοσίευσης
Άρθρο

Human beings create their private worlds of feelings and thoughts through immersion in the semiosphere created through situated activity contexts. Processes of internalization/externalization are at the center of development of human beings through the whole of their life courses. We consider the contexts of schooling as organized through Semiotic Demand Settings (SDS) for development of intrinsic motivation of the students. Intrinsic motivation is a process mechanism that operates as internalized and hyper-generalized feeling at the most central layer of internalization. It is a result of integration of social suggestions, hyper-generalized as an affective field, and turned into a value that directs future actions.

 Κατεβάστε το αρχείο PDF