Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Εργαλεία Γvωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Τα σχετικά εργαλεία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γνωσιακών αναλυτικών ψυχοθεραπευτών και στις εκπαιδευτικές – εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων του ΙΓΑΨ αποκλειστικά. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιδείξουν τον ανάλογο επιστημονικό σεβασμό στους συγγραφείς των εργαλείων και της επιστημονικής κουλτούρας που αυτά πρεσβεύουν.