Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Ομάδες Αυτογνωσίας

Η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου δεν σχετίζεται μόνο με την εις βάθος ανάλυση του σε ατομικά ραντεβού με κάποιον θεραπευτή .Γνωρίζουμε ότι για κάποιους ανθρώπους είναι εξίσου εποικοδομητικό να διερευνούν τον εσωτερικό τους εαυτό στα πλαίσια μιας ομάδας. Οι ομάδες αυτογνωσίας ή ομαδικής ψυχοθεραπείας /συμβουλευτικής είναι πλέον μια πραγματικότητα και στη χώρα μας. Αυτή η ομάδα αποτελείται από συγκεριμμένα άτομα και διέπεται από ορισμένες αρχές.

Ας εξετάσουμε όμως τον τρόπο που κάποιος μπορεί να βοηθηθεί μέσα από κάποια ομάδα αυτογνωσίας:

  • Είναι πολλοί οι άνθρωποι που βιώνουν τα ψυχοσωματικά συμπτώματα τους με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί άνθρωποι στον κόσμο που τους συνέβη κάτι ανάλογο με αποτέλεσμα να νιώθουν τελικά εξαιρετικά μειονεκτικά για αυτή τους την κατάσταση. Είναι βαθιά λυτρωτικά για κάποιους από αυτούς να γνωρίσουν άλλα άτομα σε ομάδα αυτογνωσίας που έχουν ίδια ή ανάλογα προβλήματα ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι και άλλοι βιώνουν προσωπικές δυσκολίες στη ζωή τους .
  • Για κάποιους η κατάσταση τους θεωρείται από τους ίδιους ως εξαιρετικά δύσκολη και για αυτό το λόγο αξεπέραστη .Το κίνητρο τους λοιπόν για προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης τους είναι μειωμένο .Η συμμετοχή τους σε ομάδα συμβουλευτικής τους φέρνει σε επαφή με αλλά άτομα που πιθανότατα έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τους ή μπαίνουν τώρα στην φάση αυτή. Από αυτόν τον παραδειγματισμό όμως παρακινούνται και οι ίδιοι να προσπαθήσουν ξανά να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες.
  • Για πολλούς λόγους γνωρίζουμε ότι κάποιος άνθρωποι έχουν ένα φόβο ‘έκθεσης’ μπροστά σε κόσμο ή σε ομάδα. Είναι άτομα δηλαδή που βιώνουν ψυχοσωματικά συμπτώματα όταν πρόκειται να βρεθούν σε μια ομάδα ή ήδη βρίσκονται. Το άγχος τους αυτό τελικά μετατρέπει αυτά τα άτομα σε δυσλειτουργικές προσωπικότητες, οι οποίες ενώ μπορεί να διαθέτουν εξαιρετικά δυναμικά ως άτομα δεν καταφέρνουν να το εκφράσουν και στους γύρω τους. Τελικά θυμώνουν ,νευριάζουν ,αποστασιοποιούνται από την ευρύτερη ομάδα και τελικά οδηγούνται στην μοναξιά και την απομόνωση. Κλασική περίπτωση τέτοιας κατάστασης είναι τα άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνική φοβία ή αγοραφοβία.

Η συμμετοχή τους λοιπόν σε ομάδα αυτογνωσίας είναι εξαιρετικότατης σημασίας γιατί τους δίνεται η δυνατότητα έκφρασης και συμμετοχής σε ένα πλαίσιο ασφαλές. Σε ένα περιβάλλον που ο καθένας σέβεται την προσωπικότητα του αλλού, η κριτική γίνεται πάντα δημιουργικά και ποτέ δεν έχει στόχο να μειώσει τον κρινόμενο αλλά να του δώσει έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Άλλα άτομα δεν έχουν καλή αυτοεκτίμηση και παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη κοινωνικών δεξιοτήτων. Κατά την αλληλεπίδραση τους δηλαδή με αλλά άτομα δεν διαθέτουν ικανό αριθμό τεχνικών επικοινωνίας που να καθιστούν την κοινωνικοποίηση τους εύκολη περίπτωση. Στην ομάδα αυτογνωσίας αυτά τα άτομα έχουν την δυνατότητα να πειραματιστούν με νέα μοντέλα επικοινωνίας, να μάθουν από τους άλλους και τους τρόπους που εκείνοι χρησιμοποιούν για να επιλύσουν τα διαπροσωπικά τους προβλήματα, να αναρωτηθούν για τις αιτίες της έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων και το κυριότερο να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες με την ενθάρρυνση και την στήριξη της ομάδας και των συντονιστών αυτής.

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Όπως κάθε ομάδα έτσι και μια ομάδα αυτογνωσίας είναι λειτουργικό να διέπεται από ορισμένους κανόνες που εξασφαλίζουν την καλή συνεργασία των μελών της καθώς και την μακροβιότητα της ομάδας .Οι κυριότεροι κανόνες είναι οι εξής :

  • Η αρχή του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας δεδομένων εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε συνδιαλλαγή σκέψεων ,συμπεριφορών και συναισθημάτων που εκφράζονται εντός ομάδας δεν γίνονται αφορμή για σχόλια και συζήτηση εκτός ομάδας
  • Δεν επιτρέπεται η σωματική βία μεταξύ των μελών της ομάδας παρά μόνο η λεκτική αντιπαράθεση και αυτή μόνο όταν σκοπό έχει να βοηθήσει θεραπευτικά τα εμπλεκόμενα μέλη και σίγουρα δεν έχει στόχο την μείωση της προσωπικότητας κάποιου εντός ομάδας.
  • Κατά την συμμετοχή σε ομάδα αυτογνωσίας ένα μέλος έχει την δυνατότητα και της ατομικής θεραπείας.Οι δυο τύποι συμβουλευτικής δεν αντιμάχονται μεταξύ τους αλλά αντίθετα επιδρούν αθροιστικά και συμπληρωματικά σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη του μέλους.
  • Οι συναντήσεις γίνονται συνήθως σε συγκεκριμένο μέρος ,ίδια ώρα και με τα ίδια άτομα μια φορά την εβδομάδα.
  • Όλα τα μέλη είναι αξιοσέβαστα και ισότιμα με ίδιες υποχρεώσει και δικαιώματα. Το κοινό καλό η αρχή της πλειοψηφίας είναι μεγαλύτερης βαρύτητας από το προσωπικό όφελος εντός ομάδας .
  • Τηρούνται αυστηρά η ώρα προσέλευσης καθώς και όλοι οι προηγούμενοι κανόνες .