Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Κυριαζάκης Βασίλης

Κυριαζάκης Βασίλης

Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Σωτηρία, Πιστοποιημένος και αναγνωρισμένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής από τo Διεθνές Συμβούλιο Πιστοποίησης Ομαδικών Ψυχοθεραπευτών ( I.B.C.G.P. ),Υπεύθυνος και Διδάσκων σε τρία Διατμηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασία Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο // Ι.Σ.Ο.Ψ. // Δέντρο της Θεραπείας, Δίπλωμα στις Κλινικές Δεξιότητες με  βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο και τον Διαλεκτικό Εαυτό (Ι.Γ.Α.Ψ.) , Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Κλινική Εποπτεία (Ι.Γ.Α.Ψ.), Διδάσκων σε πλήρη προγράμματα και σεμινάρια ψυχοπαθολογίας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας , Μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Μέλος του Παγκόσμιου Ιστού Διαλογικού Εαυτού (D.S.N.) , Μέλος της Διεθνούς Ένωση Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας ( I.A.R.P.P. ) , Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικών Ψυχοθεραπευτών ( A.G.P.A. ). 

Kyriazakis Vasileios M.D., Msc

Consultant Psychiatrist at mental health center of Sotiria general hospital,Athens

Member of Hellenic Psychiatric Association.
Member of Hellenic Forensic Psychiatric Association.
Member of The International Association for Relational Psychoanalysis & Psychotherapy.
Member of The American Group Psychotherapy Association.
Certified Group Psychotherapist from the International Board for Certification of Group Psychotherapists.
Psychotherapist and Clinical supervisor for inpatient relational group psychotherapy.

E-mail: billk203@yahoo.com

Περισσότερες Πληροφορίες

Βιογραφικό Σημείωμα