Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Μελέτες Περίπτωσης

Σε αυτή την στήλη παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης με στόχο

  • Ψυχοθεραπευτές να ενημερωθούν για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε στο ΙΓΑΨ θεραπευόμενους με σύνθετες κλινικές ανάγκες.
  • Υποψήφιοι θεραπευόμενοι να ενημερωθούν για την έννοια της ψυχοθεραπείας και να την απομυθοποιήσουν από την «Ψυχιατρικοποίηση» της.
  • Φοιτητές & απόφοιτοι του ΙΓΑΨ να χρησιμοποιήσουν βιβλιογραφικά και συμβουλευτικά υλικό που θα τους βοηθήσει στην συγγραφή εργασιών αλλά και στο κλινικό τους έργο.

Μελέτες Περίπτωσης