Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Φωτογραφίες

Κεντρικό Γραφείο Διοίκησης

Στο κεντρικό γραφείο διοίκησης του ΙΓΑΨ (Κεντρικό, Λ. Κηφισίας 90) στεγάζεται ο στεγάζεται ο Επιστημ. Διευθυντής του ΙΓΑΨ και διεξάγονται οι ατομικές συνεδρίες θεραπευόμενων του. Ο χώρος είναι κλιματιζόμενος και βρίσκεται εκεί σημαντικό μέρος της βιβλιοθήκης του ΙΓΑΨ.

Χώρος Ομαδικής Θεραπείας

Στο χώρο αυτό (Κεντρικό, Λ. Κηφισίας 90), διεξάγονται ομαδικές θεραπείες, εποπτεία επιστημ. Συνεργατών ΙΓΑΨ. Ο κλιματιζόμενος χώρος αυτός λειτουργεί και ως χώρος υποδοχής.

Γραφείο Διοίκησης Παραρτήματος ΙΓΑΨ

Στο γραφείο Διοίκησης Παραρτήματος του ΙΓΑΨ (Βάλτου 10) στεγάζεται ο Επιστημ. Διευθυντής του ΙΓΑΨ και διεξάγονται οι ατομικές συνεδρίες θεραπευόμενων του όπως και οι εποπτείες της επιστημονικής ομάδος ΙΓΑΨ. Ο χώρος είναι κλιματιζόμενος και βρίσκεται εκεί σημαντικό μέρος της βιβλιοθήκης του ΙΓΑΨ.

Ατομική Θεραπεία 1

Σε αυτό το κλιματιζόμενο χώρο (Παράρτημα, Βάλτου 10), διεξάγονται οι ατομικές θεραπείες θεραπευόμενων των επιστημονικών συνεργατών του ΙΓΑΨ.

Ατομική Θεραπεία 2

Σε αυτό το κλιματιζόμενο δωμάτιο (Παράρτημα, Βάλτου 10), διεξάγονται οι θεραπείες θεραπευόμενων των επιστημονικών συνεργατών του ΙΓΑΨ, οι ομαδικές θεραπείες και η εποπτεία.

Ατομική Θεραπεία 3

Σε αυτό το κλιματιζόμενο χώρο (Παράρτημα, Βάλτου 10), διεξάγονται οι ατομικές θεραπείες θεραπευόμενων των επιστημονικών συνεργατών του ΙΓΑΨ.

Χώρος Εκπαίδευσης 1

Στην κλιματιζόμενη αυτή αίθουσα χωρητικότητας 40 ατόμων διεξάγονται η εκπαίδευση όλων των τμημάτων, η εποπτεία, οι διαλέξεις επιστημ. Συνεργατών ΙΓΑΨ και η ομαδική θεραπεία. Ο χώρος συνδέεται με ανοιγόμενη πόρτα με τον χώρο εκπαίδευσης 2, δημιουργώντας μια ενιαία μοντέρνα αίθουσα 100 ατόμων.

Χώρος Εκπαίδευσης 2

Στην κλιματιζόμενη αυτή αίθουσα χωρητικότητας 30 ατόμων διεξάγονται η εκπαίδευση όλων των τμημάτων, η εποπτεία, οι διαλέξεις επιστημ. Συνεργατών ΙΓΑΨ και η ομαδική θεραπεία. Ο χώρος συνδέεται με ανοιγόμενη πόρτα με τον χώρο εκπαίδευσης 1, δημιουργώντας μια ενιαία μοντέρνα αίθουσα 100 ατόμων.