Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Variations in Cognitive Analytic Therapy Technique in the Treatment of a Severely Disturbed Patient

Έτος Δημοσίευσης
1994
Συγγραφέας/είς
Mark Dunn
Δημοσιεύθηκε στο
International Journal of Short-Term Psychotherapy , Vol 9(2-3), Apr-Jul 1994, 119-133.
Είδος Δημοσίευσης
Άρθρο

Discusses the specific case of a young woman who was depressed and angry following the death of a significant other. The Cognitive Analytic Therapy took the form of reformulations in prose and visual. The focus in therapy was to help her grieve successfully, and visual rather than diagrammatic reformulation was used. These tools were mutually developed and agreed on and served as the tools of a common understanding which enabled the S to move on from a longstanding and markedly damaging way of life.

 Κατεβάστε το αρχείο PDF