Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Σεμινάριο Θέμα «Οι έννοιες του Σχετίζεσθε και Διυποκειμενικότητας στο Θεραπευτικό Δωμάτιο»

Σεμινάριο Θέμα «Οι έννοιες του Σχετίζεσθε και Διυποκειμενικότητας στο Θεραπευτικό Δωμάτιο»

ΤΟΠΟΣ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. 
ΒΑΛΤΟΥ 10, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΗΜΕΡΑ:
ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΩΡΑ:
09.30- 15.00

Σχετικά Υλικά:

Πρόσκληση και Πρόγραμμα