Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

H Γνωσιακή Αναλυτική ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει ένα Θεραπευτή και τον Θεραπευόμενο, που συνεργάζονται ώστε μαζί να αναζητήσουν το πλαίσιο αναφοράς δημιουργίας της προσωπικότητας του θεραπευόμενου ώστε να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνεχιστεί η ζωή του στο παρόν και το μέλλον. Ερωτήσεις όπως: «Γιατί καταλήγω να έχω δίπλα μου ανθρώπους που με υποτιμούν?» γίνονται πιο κατανοητές και αναζητούνται συνεργατικά, με συστηματικό και βιωματικό τρόπο με τον θεραπευτή οι απαντήσεις τους.

Για ποιον είναι?

Η Γνωσιακή Αναλυτική ψυχοθεραπεία είναι ασφαλής και φιλική προς τον χρήστη - πελάτη. Χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ επίπεδο εφαρμογών όπως κατάθλιψη, άγχος, προσωπικές δυσκολίες, διαπροσωπικά προβλήματα, διαταραχές προσωπικότητας, προβλήματα γάμου, οικογενειακές συσχετίσεις, συμβουλευτική γονικού ρόλου.

Γιατί τώρα;

Συχνά οι άνθρωποι εύχονται να μπορούσαν να αλλάξουν τις τωρινές συνθήκες της ζωής τους ώστε αυτή να γίνει δημιουργικότερη , να αποκτήσει ποιότητα , αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο να ξεκινήσουν.

Κατήφεια, θλίψη, άγχος, σύγχυση και ανησυχία, ψυχοσωματικά προβλήματα μπορεί να μας κάνουν να αισθανόμαστε λιγότερο ικανοί να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε από τις δυσκολίες μας. Τότε ίσως χρειαζόμαστε βοήθεια ειδικού.

Πως λειτουργεί;

 • H ΓΑΘ επικεντρώνει την προσοχή της στην ανακάλυψη με την βιωματική συμμετοχή του θεραπευτή του τρόπου με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα προβλήματα, και πώς οι διαδικασίες που ανακαλύψαμε για να τα αντιμετωπίσουμε, μπορεί να είναι δυσλειτουργικές ή αναποτελεσματικές.
 • Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους ασθενείς να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίον οι καθημερινές δυσκολίες που βιώνουν μπορεί να διαιωνίζονται ή διογκώνονται από τους συνηθισμένους τρόπους αντίδρασης σε αυτά.
 • Οι προβληματικές καταστάσεις κατανοούνται μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των ασθενών και των βιωματικών εμπειριών τους. Η έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίον αυτές οι διαδικασίες αντιμετώπισης γεννήθηκαν και τους τρόπους που μπορεί σήμερα να αναγνωριστούν, να εφαρμοστούν, να ανασχηματιστούν και να βελτιωθούν.
 • Μετά ο θεραπευτής και θεραπευόμενος από κοινού αναγνωρίζουν τον ‘υγιή εαυτό’, τον ενδυναμώνουν, και ο θεραπευτικός σχεδιασμός επικεντρώνεται στην διαδικασία των επερχόμενων αλλαγών.
 • Η θεραπευτική αλληλεπίδραση είναι ενεργητική και βιωματική. Διαγράμματα και γραπτές διατυπώσεις χρησιμοποιούνται με τον ασθενή ώστε να τον βοηθήσουν στην αναγνώριση, πρόκληση, και αναδιαμόρφωση των διαδικασιών αντιμετώπισης που αποδεικνύονται μέσω βιωματικής εμπειρίας δυσλειτουργικοί ή αναποτελεσματικοί .
 • Το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης του Ασθενούς εκφράζεται σε γραπτό κείμενο που χρησιμοποιείται σαν εργαλείο κατανόησης και μέσο διαλόγου με το θεραπευτή και με τον εαυτό του κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της θεραπείας.

Εντελώς πρακτικά

Η ΓΑΘ ΕΙΝΑΙ.:

 • Είναι βραχυπρόθεσμη. Η θεραπεία αποτελείται από τέσσερα έως είκοσι τέσσερα συνεδρίες, κατά μέσο όρο δεκαέξι. Σχεδιάσθηκε σαν βραχύχρονο μοντέλο, πολλές φορές όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πιο μακροχρόνιες θεραπείες. Στην περίπτωση εφαρμογής των Γνωσιακών Αναλυτικών εννοιών σε ομαδικό πλαίσιο το ΙΓΑΨ προτείνει τουλάχιστον ένα χρόνο διάρκεια.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξατομικευμένα, σε ομαδικό πλαίσιο, σε δυαδική θεραπεία του ζεύγους, ως εργαλείο κατανόησης του δυναμικού σε σχολικά και εργασιακά περιβάλλοντα.
 • Είναι γνωσιακή επειδή ενθαρρύνει την ικανότητα του ασθενούς να αυτο παρατηρείται όσον αφορά στην διαδικασία συσχετισμού πεποιθήσεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών.
 • Είναι Αναλυτική επειδή ασυνείδητοι παράγοντες αναγνωρίζονται και δουλεύονται θεραπευτικά. Επιπλέον η θεραπευτική σχέση νοείται μέσα από το ‘μεταβιβαστικό δυναμικό’ που γίνεται εργαλείο αναγνώρισης και αναδιαμόρφωσης των ανταποδοτικών ρόλων που γεννήθηκαν στις πρώιμες βιωματικές συσχετίσεις του ασθενούς με τους σημαντικούς άλλους.
 • Είναι συνθετική αφού παρόλο που διαθέτει το δικό της θεωρητικό υπόβαθρο επιτρέπει και προάγει την χρήση τεχνικών από άλλα μοντέλα και ιδιαίτερα αυτών που η θεωρητικοποίηση του διαλεκτικού εαυτού είναι κυρίαρχη.
 • Είναι διαλεκτική αφού αντιλαμβάνεται τον εαυτό ως ένα δυναμικό σύνολο εσωτερικών ‘φωνών’ που επικοινωνούν ή τείνουν να επικοινωνήσουν ενδοπροσωπικά, διαπροσωπικά ( Φιλοσοφική επίδραση του Βακτίνου)

Τα 3 βασικά στοιχεία της ΓΑΘ.

Τα 3 βασικά στοιχεία της γνωσιακής αναλυτικής θεραπείας είναι η αναδιαμόρφωση, αναγνώριση και η επαναληπτική κριτική ματιά, μέσω των οποίων ο θεραπευόμενος σταδιακά εσωτερικεύει τόσο τον ρόλο του θεραπευτή όσο και τα εννοιολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της θεραπείας.

Η αναδιαμόρφωση συντελείται συνεργατικά και βιωματικά ανάμεσα σε θεραπευτή και ασθενή και έχει 1) αφηγηματικό νόημα , όπου ξαναεκφράζουμε τη θεραπευτική ιστορία του ασθενούς και 2) περιγραφικό νόημα , όπου περιγράφουμε τις τρέχουσες καταστρεπτικές προς τον εαυτό διαδικασίες που συντηρούν ή αναπαράγουν τα προβλήματα -στόχους που αναμένεται να μετασχηματιστούν εντός θεραπείας.

Αυτή η αναδιαμόρφωση χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια όλης της θεραπείας σαν βάση για τις ασκήσεις στο σπίτι του ασθενούς , που στοχεύουν στην γρήγορη αναγνώριση. Επίσης μέσω της αναδιαμόρφωσης στοχεύουμε στην περιγραφή και ανάλυση του μεταβιβαστικού δυναμικού ανταποδοτικών ρόλων μεταξύ Θεραπευτικής δυάδας. Η αναδιαμόρφωση χρησιμοποιείται και στο τέλος της θεραπείας με αποχαιρετιστήριο γράμμα από τον θεραπευτή στον ασθενή. Ο ψυχοθεραπευτικός φάκελος συνήθως δίνεται στους ασθενείς στην 1 συνεδρία και οι απαντήσεις και ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί από τον ασθενή , συνεισφέρει στην διαδικασία της αναδιαμόρφωσης. Η αναδιαμόρφωση περιγράφει τις τωρινές σχέσεις και τις σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους στο παρελθόν , συμπεριλαμβάνοντας την αναπτυσσομένη στη θεραπεία σχέση με το θεραπευτή καθώς και την σχέση του θεραπευόμενου με τον εαυτό του. Κατά αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι η διαπροσωπικές και διαπροσωπικές διαδικασίες εκτελούνται σε παράλληλη βάση αλλά αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. Μέσα από αυτού του είδους την κατανόηση , συγκεκριμένα προβλήματα μπορούν να αναγνωριστούν και εύρος ψυχοθεραπευτικών τεχνικών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Leiman, M. (2002). Toward semiotic dialogism. Theory and Psychology, 12, 221-235.

Leiman, M. (2004). Dialogical sequence analysis. In H.J.M. Hermans & G. Dimaggio (Eds.). Dialogical self in psychotherapy.

Leiman, M. & Stiles, W.B. (2001). Dialogical sequence analysis and the zone of proximal development as conceptual enhancements of the assimilation model: The case of Jan revisited. Psychotherapy Research, 11, 311-330.

Ryle,A. and Kerr,I.B. (2002) Introducing Cognitive Analytic Therapy: Principles and Practice. Chichester, J.Wiley and Sons

Pollock,P.H. (Ed.) (2001) Cognitive Analytic Therapy for Adult Survivors of Childhood Abuse: Approaches to Treatment and Case Management Chichester, J.Wiley and Sons.

Hepple,J. and Sutton,L.(Eds) (2004) Cognitive Analytic Therapy and later life: a new perspective on old age. Hove, BrunnerRoutledge