Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Εποπτεία για Ψυχαναλυτές,Ψυχαναλυτικούς /Ψυχοδυναμικούς Ψυχοθεραπευτές

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Εποπτεία για Ψυχαναλυτές,Ψυχαναλυτικούς /Ψυχοδυναμικούς Ψυχοθεραπευτές

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα προσφέρονται από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και απονέμουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική  Εποπτεία και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Θεωρητική  Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική  Εποπτεία με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Τα  διπλώματα  περιλαμβάνουν γνώσεις  από θεωρητικά μοντέλα της Σύγχρονης  Ψυχανάλυσης, σχετικά με  κλινική εποπτεία  εφαρμοσμένη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπου εξασκείται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία ψυχοδυναμικής/ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης  σχετικά με εφήβους ,παιδιά και ενήλικες.

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών σε μορφή .pdf