Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης στην Κλινική Εποπτεία για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης στην Κλινική Εποπτεία για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

 

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα προσφέρονται από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και απονέμουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Κλινική  Εποπτεία και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Θεωρητική  Κλινική  Εποπτεία με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Τα  διπλώματα  περιλαμβάνουν γνώσεις  από θεωρητικά μοντέλα  σχετικά με  κλινική εποπτεία  εφαρμοσμένη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπου εξασκείται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία / συμβουλευτική σχετικά με εφήβους, παιδιά και ενήλικες.

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών σε μορφή .pdf