Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Εκπαίδευση για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εκπαίδευσης
Οδηγίες Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης για Ειδικευόμενους
Οδηγίες Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας για Ειδικευόμενους

Εκπαίδευση για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας