Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία
H Γνωσιακή Αναλυτική ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει ένα Θεραπευτή και τον Θεραπευόμενο, που συνεργάζονται ώστε μαζί να αναζητήσουν το πλαίσιο αναφοράς δημιουργίας της προσωπικότητας του θεραπευόμενου ώστε να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνεχιστεί η ζωή του στο παρόν και το μέλλον. Ερωτήσεις όπως: «Γιατί καταλήγω να έχω δίπλα μου ανθρώπους που με υποτιμούν?» γίνονται πιο κατανοητές και αναζητούνται συνεργατικά, με συστηματικό και βιωματικό τρόπο με τον θεραπευτή οι απαντήσεις τους.
Σχεσιακή Ψυχανάλυση
Οι βασικές αρχές του μοντέλου της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης αναπτύσσονται κυρίως στην Αμερική από το 1980 με κύριο δημιουργό τον Stephen Mitchell και προπάτορα τον μαθητή του Φρόυντ, Φερέντσι. Περιληπτικά περιλαμβάνει συστατικά στοιχεία από το Αμερικανικό φεμινιστικό κίνημα κυρίως, την ψυχαναλυτική θεωρία του Εαυτού με κύριο εκφραστή τον Kohut, την θεωρία της διυ-υποκειμενικής συναλλαγής στην Ψυχαναλυτική διεργασία με θεμελιωτές τους Mitchell, Bromberg, Benjamin, Ogden, την θεωρία της Διαπροσωπικής Ψυχανάλυσης/Ψυχιατρικής με κύριο εκφραστή τον Sullivan, ερευνητικά δεδομένα από τον τομέα της Ψυχαναλυτικής μελέτης δεσμού τροφού-παιδιού με κυρίαρχες μορφές τους Daniel Stern, Beatrice Beebe.