Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης στην Κλινική Εποπτεία για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα προσφέρονται από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και απονέμουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Κλινική Εποπτεία και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Θεωρητική Κλινική Εποπτεία με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Τα διπλώματα περιλαμβάνουν γνώσεις από θεωρητικά μοντέλα σχετικά με κλινική εποπτεία εφαρμοσμένη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπου εξασκείται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία / συμβουλευτική σχετικά με εφήβους, παιδιά και ενήλικες.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Εποπτεία για Ψυχαναλυτές,Ψυχαναλυτικούς /Ψυχοδυναμικούς Ψυχοθεραπευτές
Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα προσφέρονται από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και απονέμουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Εποπτεία και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Θεωρητική Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Εποπτεία με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .Τα διπλώματα περιλαμβάνουν γνώσεις από θεωρητικά μοντέλα της Σύγχρονης Ψυχανάλυσης, σχετικά με κλινική εποπτεία εφαρμοσμένη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπου εξασκείται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία ψυχοδυναμικής/ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης σχετικά με εφήβους, παιδιά και ενήλικες.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Σχεσιακή Ψυχανάλυση
Οδηγός Σπουδών για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Σχεσιακή Ψυχανάλυση
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εφαρμοσμένης και Θεωρητικής Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος
Οδηγός Σπουδών για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εφαρμοσμένης και Θεωρητικής Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος