Δύσκολες Mέρες: Η Συνεχής Εξέλιξη της Σχεσιακής Οµαδικής Ανάλυσης: Συζήτηση σχετικά µε το «Βγαζοντας Εκτός το Τσίµπηµα»: Eπιθετικότητα και της Eµπερίεξη σε δύσκολες καταστάσεις σε µια Σχεσιακή Ψυχοθεραπευτική Οµάδα”

Grossmark, Robert