• 210 6981289

Ελληνικά Άρθρα – Ψυχαναλυτικοί Διάλογοι

ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Beebe, Beatrice

ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»2021-04-28T09:30:40+03:00

Ανοίγοντας Αυτό που έχει Κλείσει, Χαλαρώνοντας Αυτό που έχει Σφίξει: Αποσύνδεση και Εκδραμάτιση στο Πέρασμα του Χρόνου στις Σχέσεις Δέσμευσης

Stern, Donnel B.

Ανοίγοντας Αυτό που έχει Κλείσει, Χαλαρώνοντας Αυτό που έχει Σφίξει: Αποσύνδεση και Εκδραμάτιση στο Πέρασμα του Χρόνου στις Σχέσεις Δέσμευσης2021-04-28T09:30:41+03:00
Go to Top