• 210 6981289

Φθόνος και Μίσος στην Αναλυτική Συνθήκη στα Ελληνικά

Melanie Klein και φθόνος: Ένα στατικό ολοκληρωτικό κείμενο ή ένα δείγμα των Πρωτεϊκών θεωριών; Σχολιασμός στο άρθρο από τους by Joye Weisel-Barth Meira

Likierman, Meira

Melanie Klein και φθόνος: Ένα στατικό ολοκληρωτικό κείμενο ή ένα δείγμα των Πρωτεϊκών θεωριών; Σχολιασμός στο άρθρο από τους by Joye Weisel-Barth Meira2021-04-28T09:31:13+03:00

H “Συναισθηματική Eιλικρίνεια” ως Παράδειγμα και Μεταφορά: Συζήτηση πάνω στο άρθρο της Χόλι Λέβενκρον: H “Aγάπη (και το Μίσος) με τον Σωστό Άγνωστο: Συναισθηματική Ειλικρίνεια και Διαδραμάτιση”.

Stern, Donnel B.

H “Συναισθηματική Eιλικρίνεια” ως Παράδειγμα και Μεταφορά: Συζήτηση πάνω στο άρθρο της Χόλι Λέβενκρον: H “Aγάπη (και το Μίσος) με τον Σωστό Άγνωστο: Συναισθηματική Ειλικρίνεια και Διαδραμάτιση”.2021-04-28T09:31:14+03:00
Go to Top