1ο Συμποσίου Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας με τίτλο «Διασχίζοντας τον Ωκεανό της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»

ΤΙΤΛΟΣ:
1ο Συμποσίου Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας με τίτλο «Διασχίζοντας τον Ωκεανό της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»

ΤΟΠΟΣ:
Διαδικτυακή Διαξαγωγή

ΗΜΕΡΕΣ:
2-3 Οκτωβρίου 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ιστότοπος του Συνεδρίου